Už jste byli v Belgii?

Belgie – evropská země, rozkládající se mezi Francií a Německem, byla pojmenována dle původního keltského kmene Belgů. Rozloha Belgie činí 30 510 km2. V tomto státě společně žijí holandsky hovořící Vlámové a francouzsky hovořící Valoni. Francouzština s holandštinou a němčinou jsou zde zároveň i úředními jazyky.

Tato země disponuje jednou z nejvyspělejších evropských i světových ekonomik. Je zde také široce rozvinutý průmysl a zemědělství. Z průmyslu jsou zde nejvíce rozvinutá odvětví, jako jsou strojírenství, chemie, hutnictví anebo textil. V zemědělství převažuje živočišná výroba na rostlinnou. Ale, pokud jde o Belgii, typické jsou zde menší farmy, zato však s vysokým hektarovým výnosem.

Reklama:

Hlavním městem Belgie je Brusel, který je jednou z celkem devatenácti obcí tzv. Bruselského regionu. Jeho rozloha je přibližně 33 km² a žije zde asi 145 tisíc obyvatel. Brusel, dle legendy, založil jako osadu svatý Guegerich okolo roku 580. Jméno Brusel dostalo město s největší pravděpodobností podle Brucsella, což v překladu značí ves v bažinách. Co se týká členění, je Belgie rozdělena na tři oblasti, které jsou tvořeny deseti provinciemi.

Počasí je oceánské - mlhavé a vlhké s relativně chladným létem, ale také s mírnými zimami. V lednu se zde pohybuje průměrná teplota mezi nulou a čtyřmi stupni celsia, v červenci pak mezi čtrnácti a osmnácti stupni. Čeká-li vás tedy Belgie dovolená, doporučujeme si do vašeho kufru přibalit i něco teplého, a to i přesto, že do tohoto státu vycestujete v letních měsících.

Pokud jde o turistický ruch, nemusíte se rozhodně obávat toho, že byste tu v jakoukoliv roční dobu zůstali sami, Belgie má totiž velmi čilý cestovní ruch, který nemalou mírou přispívá k obohacení státní kasy.